Udstandset logo

La Esquina på østerbro i københavn har udhængsskilte med udstandset logo produceret og monteret af skiltefabrikken

Udhængsskilt med udstandset logo